top of page

man. 20. apr.

|

Online event

Innspill til kulturstrategi for Innlandet fra dansefeltet

Bidra med dine innspill! Frist 20 april

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Innspill til kulturstrategi for Innlandet fra dansefeltet
Innspill til kulturstrategi for Innlandet fra dansefeltet

Tid og sted

20. apr. 2020, 23:55

Online event

Gjester

Om arrangementet

Den nye Innlandsstrategien for Innlandet fylkeskommune utformes i disse dager, og befolkningen er invitert til å komme med innspill. DansINN foreslår at vi gjør nettopp dette, med fokus på kulturmeldingen. Hva sitter vi som dansekunstner med av kunnskap som potensielt kan påvirke ordlyden i Innlandsstrategien? Det er behov for innspill fra dere som bor eller virker i Innlandet innenfor dansefeltet. Styret i DansINN samler innspillene i et dokument og sender det til fylket på vegne av oss alle. 

Dokumentet vil i tillegg også kunne brukes i DansINNs politiske arbeid rettet mot fylkeskommunen.

Spørsmål:

  • Hva er viktig for deg som dansekunstner i hverdagen?
  • Hva vil du si kjennetegner dansekunsten i Innlandet?
  • Hva har du av utfordringer og behov i din hverdag som dansekunstner?
  • Hva ser du for deg for dansemiljøet i Innlandet om 10 år?
  • Hva slags målsettinger ønskes for Innlandet fylkeskommune vedrørende kunst og kultur?
  • Andre tanker du måtte ha?

Dine ord, kort eller langt, sendes til info@dansinn.no med emne “Innlandsstrategien”

Frist for innspill: 20 april

Tusen takk og ta vare i disse uvanlige dagene,

Med hilsen styret i DansINN og daglig leder 

Hva er Innlandsstrategien?

Innlandsstrategien er en regional planstrategi som sier noe om hvordan vi ønsker at Innlandet skal utvikle seg de nærmeste årene.

De ønsker seg særlig tilbakemelding på:

  • Forslaget på langsiktige utviklingsmål
  • Foreslåtte planer: Er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst? Hva mener du om tematikk og omfang i den enkelte planen?
  • Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer

https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/horing-om-innlandsstrategien.19317.aspx?fbclid=IwAR3yHk2GrAIYtutWKr_fu7S-OK9-RgCmlefRlCuAhatVMUErjIn5sPMTf9I

Hva er DansINN?

DansINN er en regional organisasjon for dans som skal samle, løfte og styrke det profesjonelle dansefeltet i Innlandet. DansINN tilbyr i dag kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og arrangementer for profesjonelle dansekunstnere, samt informasjon, kontakt og formidling på tvers av kulturaktører i Innlandet. Dansekunstnere som virker i eller har tilknytning til Innlandet kan bli medlemmer. 

Med DansINN vil vi sikre en langsiktig strategi og infrastruktur for det profesjonelle dansefeltet i Innlandet. Vi vil styrke rammebetingelsene for dansekunstnere og styrke dans som kunstform i det kulturelle og politiske landskapet. Vi vil støtte opp rundt et flerkulturelt dansemiljø i vid forstand - på tvers av institusjoner, skoler, regiongrenser, kulturbakgrunn og sosial tilhørighet. 

Dele dette arrangementet

bottom of page