top of page

DansINN

Er en regional organisasjon for dans som samler, løfter og styrker det profesjonelle dansefeltet i Innlandet.
Hvilken funksjon har DansINN?

Vi tilbyr i dag kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og arrangementer for profesjonelle dansekunstnere, samt informasjon, kontakt og formidling på tvers av kulturaktører i Innlandet.

OM

DansINN er en regional organisasjon for dans som samler, løfter og styrker det profesjonelle dansefeltet i Innlandet. Vi støtter opp under de eksisterende dansemiljøene i Innlandet og tilbyr i dag kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og arrangementer for profesjonelle dansekunstnere, samt informasjon, kontakt og formidling på tvers av kulturaktører i Innlandet.

VI JOBBER FOR Å: 

  • Bidra til nettverksbygging og kompetansehevende tiltak innen dansekunst

  • Bidra til utvikling, informasjon og formidling av dansekunst i Innlandet

  • Styrke rammebetingelsene for profesjonelle dansekunstnere i Innlandet og styrke dans

       som kunstform i det kulturelle og politiske landskapet.

  • Støtte opp rundt et flerkulturelt dansemiljø i vid forstand - på tvers av institusjoner, skoler, regiongrenser, kulturell bakgrunn og sosial tilhørighet.

  • Skape en kobling mellom dans i Innlandet, og dans på et nasjonalt og internasjonalt nivå

 

Vi er en åpen organisasjon, og lytter til ønsker og innspill fra dansefeltet i Innlandet - ta gjerne kontakt med oss per epost

VEDTEKTER

 

MEDLEMSKAP I DANSINN

Alle dansekunstnere (dansere, koreografer og pedagoger) med godkjent utdannelse som bor,

virker eller har tilknytning til Innlandet kan bli medlemmer. Yrkesutøvende på profesjonelt nivå

uten godkjent utdannelse, kan innvilges medlemskap etter styrets/daglig leders vurdering.

 

FUNKSJONER OG FORDELER

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og som medlem kan du være med og påvirke DansINNs fokus. Årsmøtet blir holdt mars-april hvert år, innkalling vil skje god tid i forveien.

 

Som medlem kan du søke raske midler til dine prosjekter og reisestøtte for utvalgte arrangementer. Les mer om våre støtteordninger her.

 

Vi synliggjør medlemmenes prosjekter gjennom våre kanaler, bidrar med konsulent og produsent bistand så langt vi har kapasitet, og tilbyr dansekunstfaglige arrangementer. Vi jobber med å utvikle en medlemskatalog på vår nye nettside, og å kunne tilby våre medlemmer reisemidler og stimulansemidler til prosjekter.

 

MEDLEMSKONTIGENT
Medlemmer betaler ingen kontingent til og med utgangen av 2024. Det vil deretter bli vurdert under årsmøtet om det er hensiktsmessig med en medlemskontingent.

 

SØKNAD

Søknaden må inneholde: 

  • Navn, Adresse, Telefon, Epost, Fødselsdato

  • Din tilknytning til Innlandet

  • Utdanning og/eller ditt kunstneriske virke innen dans

  • CV

Søknaden sendes til info@dansinn.no 

 

SØKNAD I PDF

OSS I DANSINN

STYRET 2024

STYRELEDER

STYRELEDER

Annette Brandanger

NESTLEDER

NESTLEDER

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Julie Marie Holth (Permittert)

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Mai Elin Løkken

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Astrid Groseth

PRODA kontakt og produsent

PRODA kontakt og produsent

Frida Vorgaard f.vorgaard4@gmail.com

bottom of page