top of page

Medlemsfordeler

Her har du en oversikt over hvilke fordeler du har som DansINN medlem.
Skulle du ha spørsmål, send det inn til info@dansinn.no

Om du ønsker å bli medlem, les mer her.

Raske midler

 1. ​Søknadsfristen er 1.september og 1.november i 2024

 2. Du kan søke for inntil 10 000 kr

 3. Du kan forvente svar innen 2 uker

 4. Du har tilbudet om et veiledningsmøte fra en fagperson i DansINN.

 5. Er dere en gruppe, trenger kun 1 være DansINN-medlem. MEN den personen må være utøvende eller skapendene i prosjektet.

 6. Midlene dekker: lønn/honorar, kostymer, scenografi, leie av teknisk utstyr, leie av rom.
  Midlene dekker IKKE: Innkjøp av utstyr som høyttalere, data ol.

 7. Det kan ikke søkes til arbeidsoppgaver som allerede er utført

 8. Dokumentene må lastes opp i pdf.

 

Du finner søknaden her.

DansINN helg

Hvert år arrangerer DansINN en helg for alle dansekunstnere, men spesielt rettet mot våre medlemmer. Som medlem får du hele helgen gratis, med workshop, overnatting, mat, loji, forestillinger mm.
 

Les mer om tidligere og kommende DansINN-helger

Reisestøtte

 1. ​Det er løpende frist

 2. Vi kan støtte fra 250kr til 1200 kr

 3. Tilbudet gjelder PRODA klasser i Innlandet, Knutepunkt, DansINN-helg og andre utvalgte arrangementer av DansINN.

 4. Det er ikke mulig å søke støtte i etterkant av eventet. 

 5. Det må vises til kvittering eller avtalt kjøregodtgjørelse.

 

Du finner søknaden her

​Ekskluvise muligheter

Ett av DansINNs hovedmandat er å løfte dansefeltet i Innlandet, som blandt annet er å støtte opp under de aktivitene som allerede eksisterer. Vi gir våre medlemmer muligheter til å kunne utøve sitt virke på forskjellige arrangment i Innlandet.
Informasjon kommer ut via våre nyhetsbrev.

bottom of page